Manas Enerji, kar dağıtımı yapmayacak

Manas Enerji, kar dağıtımı yapmayacak

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şu bilgiler verildi:

''Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.944.133 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 29.262.675,38 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, yasal kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait dönem vergi gideri ayrıldıktan sonra 13.629.152,31 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 12.947.694,69 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu, kar dağıtımında 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yasal kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.947.694,69 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine, söz konusu hususların pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz 2023 olağan genel kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmış ve 2023 yılı karından kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı